Ajankohtaista

Kognitiivisen psykoterapian koulutustarjontaa –Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

wwww.luote.fi

Irma Karilan rahaston apurahat haettavina
Kognitiivisen psykoterapian yhdistys r.y. jakaa jäsenilleen kaksi 2500 euron
tutkimusapurahaa. Apurahoilla on tarkoitus tukea kognitiivisen psykoterapian
tutkimus- ja kehittämistyötä myös laajoja tutkimusprojekteja suppeammissa
hankkeissa. Lue tästä

Yhdistyksen 400 euron suuruiset matka-apurahat on tänä vuonna myönnetty

Lue lisää

Kognitiivisen psykoterapian koulutusta kokemuksella, tiedolla ja taidolla

Lue tästä

Turussa aikuisten kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus, 75 op v. 2015–2018

Hakuaika: 15.08.2014–15.10.2014
Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian oppiaineen internetsivustolle osoitteeseen
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/psykologia/jatko-opiskelu/psykoterapeuttikoulutus/Sivut/home.aspx

Koulutuksen esite
Tiedot löytyvät myös Turun yliopiston sivuilta

Vuoden 2014 syksyllä on tarkoitus käynnistää aikuisten kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus Turussa, yhteistyössä Turun yliopiston käyttäytymistieteiden ja filosofian laitoksen, psykologian oppiaineen kanssa.

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy kouluttaa

Syventävä menetelmäkoulutus: Skeematerapeuttinen työskentely

Paikka: Helsinki, syventävät päivät Helsinki ja Oulu
Kouluttajat: Irma Karila, PsT, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti ja Jyrki Tuulari, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET
Päivämäärät: 3.-4.4.2014 Skeematerapia –elävöitä ja päivitä työskentelymenetelmät.Työskentelytaitoja syventävät päivät (voit valita aina yhden rinnakkaisista päivistä kullekin teemalle) 15.5. tai 16.5.2014 Helsinki, 1.9.2014 Oulu Moodityöskentely, 25.09 tai 26.09.2014 Helsinki, 29.9.2014 Oulu Mielikuvatyöskentely, 23.10. tai 24.10.2014 Helsinki, 27.10.2014 Oulu Tuolityö ja muita kokemuksellisia työtapoja.
Esite

Mindfulness-based treatment of children and adolescents with ADHD /conduct disorders.

To-pe 20.-21.11.2014. Helsinki.
Kouluttaja: Prof. Susan Bögels, University of Amsterdam.
Ilmoittautuminen:Satu Kihlström luote@luote.fi, 3.11..2014 mennessä.
Esite
Susan Bögels

Kiintymyssuhteet, mentalisaatio ja psykoterapia

Pe 6.2.2015 Joensuu
Ilmoittautuminen: luote@luote.fi, 19.1.2015 mennessä.
Esite

Virkistä ja vahvista kognitiivisen psykoterapian menetelmätaitojasi

To-pe 5.-6.2.2015 Helsinki
Ilmoittautuminen: luote@luote.fi, 16.1.2015 mennessä.
Esite

Tunnetyöskentely nuorten ja nuorten aikuisten kognitiivisessa psykoterapissa

To-pe 12.-13.3.2015 Oulu
Ilmoittautuminen: luote@luote.fi, 16.2.2015 mennessä.
Esite

Traumatisoituneiden lasten kognitiivinen psykoterapia

To-pe 16.-17.4.2015 Helsinki
Ilmoittautuminen: luote@luote.fi, 1.4.2015 mennessä.
Esite

Imagery Rescripting: Korjaavan mielikuvatyöskentelyn mahdollisuudet psykoterapiassa.

To-pe 7.-8.5.2015 Helsinki
Kouluttaja: Arnoud Arntz, University of Amsterdam, the Netherlands.
Ilmoittautuminen: luote@luote.fi, 15.4.2015 mennessä.
Esite

 

Printed from: http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/ .
© Sara Gilbert 2015.