Hallitus ja työryhmät

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry.

Yhdistyksen hallitus 2016

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Jäsenet voivat esittää käsiteltäviä asioita kokousten esityslistoille ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin.

Puheenjohtaja
Jorma Fredriksson
jorma.fredriksson(at)gmail.com

Varapuheenohtaja
Kirsti Pirttijärvi
kirsti.pirttijarvi(at)kolumbus.fi

Hallituksen sihteeri
Minna Kioskinen
minna.koskinen(at)pshp.fi

Hallituksen jäsenet
Aleksi Jalava
aleksi.jalava(at)metodi.fi
Klaus Ranta
klaus.ranta(at)hus.fi
Kirsi Räisäsen
kirsi.raisanen(at)dextra.fi
Tarja-Sisko Saastamoinen (jäsenvastaava)
tarja-sisko.saastamoinen(at)fimnet.fi
Sauli Valkeajärvi
sauli.valkeajarvi(at)elisanet.fi
Virpi Ylijukuri
viyliju(at)gmail.com

Hallituksen varajäsenet
Eva Rikandi
eva.rikandi(at)aleno.fi
Harry Vilkman,
harri.vilkman(at)fimnet.fi

Työryhmät ja yhteyshenkilöt 2016
Yhdistyksen työryhmät tekevät tärkeää yhdistyksen toimintaa toteuttavaa ja valmistelevaa työtä. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Jos olet halukas osallistumaan jonkin toimintaan, ota yhteyttä työryhmänyhdyshenkilöön,

Hallinto- ja talousasioiden työryhmä:
Huolehtii talouden seurannasta, Luote Oy:n talouden seurannasta, talousarvion laatimisesta, ostopalveluista, työsopimuksista, apurahoista, pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista ja –kertomuksista, toiminnantarkastuksen valmistelusta, asiakirjojen arkistoinnista, kansainvälisestä toiminnasta (mm. EABCT:n edustus).
Yhteyshenkilö: varapj. Kirsti Pirttijärvi
kirsti.pirttijarvi(at)kolumbus.fi

Tapahtuma- ja jäsenasiatyöryhmä:
Suunnittelee jäsenistölle tarjottavia alueellisia tapahtumia ja -koulutuksia yhdessä Luote oy:n kanssa. Toteuttaa jäsenistön tilaisuuksia ja tukee alueellisten jäsentilaisuuksien järjestämistä, huolehtii tarpeellisten jäsenasioiden käsittelystä.
Yhteyshenkilö: Sauli Valkeajärvi
sauli.valkeajarvi(at)elisanet.fi

Mediatyöryhmä:
Suunnittelee kotisivujen ulkoasua, päivityksiä ja informaatiosisältöjä yhdessä palvelun tuottajan (Sovibox oy) kanssa. Pitää yhteyttä Verkkolehden toimitukseen, toimittaa jäsenlehti KOPSU:n kaksi kertaa vuodessa, suunnittelee laajemmin mediayhteistyötä.
Yhteyshenkilö: Aleksi Jalava
aleksi.jalava(at)metodi.fi
KOPSUn päätoimittaja: Kirsi Räisänen
kirsi.raisanen(at)dextra.fi

Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmä:
Yhteistyössä Luote oy:n kanssa suunnittelee psykoterapeuttikoulutusten sisältöjä ja niistä tehtäviä tarjouksia, seuraa koulutusten etenemistä sekä toteuttaa yhteydenpitoa eettiseen toimikuntaan sekä ylläpitää ja kehittää kouluttajien tukiverkostoa, jonka yhtenä keskeisenä osana kouluttajafoorumien suunnittelu kouluttajien välisen kommunikaation sekä koulutusten johtajien tueksi
Yhteyshenkilö: Virpi Ylijukuri
viyliju(at)gmail.com

Lanu-verkosto:
Hallituksen yhteyshenkilö Minna Koskinen
minna.koskinen(at)fimnet.fi

Psykoterapeuttikoulutustyöryhmä:
Suunnittelee psykoterapeuttikoulutusten sisältöjä ja rakenteellisia ratkaisuja, tarjouspyyntöjä ja niihin vastaamisen koordinointia mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Luote Oy;n kanssa, seuraa koulutusten etenemistä sekä toteuttaa yhteydenpitoa eettiseen toimikuntaan.
Yhteyshenkilö: Jyri Tamminen jyri.k.tamminen(at)gmail.com

Lisäksi kolme Luote Oy:n perustamaa ja sen toimintoihin kuuluvaa ryhmää, jotka raportoivat myös yhdistyksen hallitukselle:
Ulkomaalaisten kouluttajien työryhmä: suunnittelee ulkomaisten kouluttajien kutsumista Suomeen, huolehtii yhteydenpidosta heihin sekä järjestää koulutustilaisuuksia yhdessä Luote oy:n kanssa
Päivitä tietosi -koulutusten työryhmä: suunnittelee Päivitä tietosi -koulutuksia yhdessä Luote oy:n kanssa
Prosessikoulutustyöryhmä:
Suunnittelee pidempiä koulutuksia jatko- ja täydennyskoulutuksiksi sekä ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi yhdessä Luote oy:n kanssa.

Printed from: http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/?page_id=135 .
© Sara Gilbert 2017.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.