Työryhmät

Työryhmät ja yhteyshenkilöt 2022 - 2023
Yhdistyksen työryhmät tekevät tärkeää yhdistyksen toimintaa toteuttavaa ja valmistelevaa työtä. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Jos olet halukas osallistumaan jonkin toimintaan, ota yhteyttä työryhmän jäseniin, yhteystiedot löytyvät Hallitus-kohdasta

   1. Hallinto- ja talousasioiden työryhmä:

Huolehtii talouden seurannasta, talousarvion laatimisesta, ostopalveluista, työsopimuksista, apurahoista, pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista ja –kertomuksista, toiminnantarkastuksen valmistelusta, asiakirjojen arkistoinnista, kansainvälisestä toiminnasta (EABCT:n edustus). Työryhmään kuuluu puheenjohtaja Niklas Granö, varapuheenjohtaja Hannele Helander, sihteeri Laura Salmijärvi

   1. Tapahtuma- ja jäsenasiatyöryhmä:

Suunnittelee jäsenistölle tarjottavia alueellisia tapahtumia Tukee ja toteuttaa alueellisten jäsentilaisuuksien järjestämistä, huolehtii jäsenasioiden – kuten jäsenhakemukset – käsittelystä. Työryhmään kuuluu Nonna Vanhalakka, Kimmo Pihlaja ja Laura Salmijärvi. Jäsenvastaavana toimii Heidi Pyykkönen.

   1. Mediatyöryhmä:

Suunnittelee kotisivujen sisältöjä, ulkoasua ja päivityksiä ja informaatiosisältöjä. Pitää yhteyttä Verkkolehden toimitukseen, toimittaa verkkosivujen julkisia ja jäsenalueiden blogeja ja suunnittelee laajemminkin mediayhteistyötä. Työryhmään kuuluu Niklas Granö, Kimmo Pihlaja, Taru Juvakka ja Terhi Tammi

   1. Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmä:

Yhteistyössä Luote oy:n kanssa suunnittelee psykoterapeuttikoulutusten sisältöjä ja niistä tehtäviä tarjouksia, seuraa koulutusten etenemistä sekä toteuttaa yhteydenpitoa eettiseen toimikuntaan sekä ylläpitää ja kehittää kouluttajien tukiverkostoa, jonka yhtenä keskeisenä osana on kouluttajafoorumien suunnittelu kouluttajien välisen kommunikaation sekä koulutusten johtajien tueksi. Psykoterapeuttikoulutusten sisältöjen seuraamiseen ja kehittämiseen perustetaan kaksi asiantuntijaryhmää, lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutukset ja aikuisten psykoterapeuttikoulutukset. Työryhmään kuuluu hallituksesta Niina Jukkara, Mervi Koivisto, Terhi Tammi ja Niklas Granö.

   1. Tutkimus- ja julkaisutyöryhmä:

Uusi 2017 perustettu työryhmä, joka perustamisesta tehtiin aloite 40-juhlavuosiseminaarin yhteydessä. Tarkoituksena on edistää ja koordinoida kognitiivisen psykoterapian tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Työryhmän jäsenet kannustavat julkaisutoimintaan ja yhdistyksen apurahojen hakemiseen. Työryhmän jäsenet tarkastavat yhdistyksen apurahojen myöntöperusteita ja tekevät suosituksia hallinto- ja talousasioiden työryhmälle. Työryhmään kuuluu hallituksesta Niklas Granö ja jäsenistä Risto Valjakka.

 

   1. Skeematerapian SIG (special interest group):

Perustettu maaliskuussa 2019. Toimii yhdistyksen alaisena skeemapsykoterapiaa maassamme edistävänä interest- ryhmänä, jolla ei ole lisäjäsenmaksuja. Avoin skeematerapiasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Yhteyshenkilö Jyrki Tuulari, jyrki.tuulari@gmail.com 

 

Tapahtuma- ja jäsenasiatyöryhmä:
Suunnittelee jäsenistölle tarjottavia alueellisia tapahtumia ja -koulutuksia yhdessä Luote oy:n kanssa. Toteuttaa jäsenistön tilaisuuksia ja tukee alueellisten jäsentilaisuuksien järjestämistä, huolehtii tarpeellisten jäsenasioiden käsittelystä.

 

 

Mediatyöryhmä:
Suunnittelee kotisivujen ulkoasua, päivityksiä ja informaatiosisältöjä yhdessä palvelun tuottajan kanssa. Pitää yhteyttä Verkkolehden toimitukseen, toimittaa jäsenlehti KOPSU:n kaksi kertaa vuodessa, suunnittelee laajemmin mediayhteistyötä.
 

 

Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmä:
Yhteistyössä Luote oy:n kanssa suunnittelee psykoterapeuttikoulutusten sisältöjä ja niistä tehtäviä tarjouksia, seuraa koulutusten etenemistä sekä toteuttaa yhteydenpitoa eettiseen toimikuntaan sekä ylläpitää ja kehittää kouluttajien tukiverkostoa, jonka yhtenä keskeisenä osana kouluttajafoorumien suunnittelu kouluttajien välisen kommunikaation sekä koulutusten johtajien tueksi.

 

Tiede-, tutkimus- ja julkaisutyöryhmä:
Kognitiivisen psykoterapian tutkimus- ja julkaisutoiminnan tukeminen, erityisesti psykoterapeuttikoulutusten yhteydessä.

Yhteyshenkilö: Niklas Granö

 

Lisäksi kolme Luote Oy:n perustamaa ja sen toimintoihin kuuluvaa ryhmää, jotka raportoivat myös yhdistyksen hallitukselle.