Jäseneksi?

JÄSENEKSI?

MITÄ JÄSENYYS EDELLYTTÄÄ?

1.VARSINAINEN JÄSEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea yhdistyksen koulutuksessa olevat henkilöt tai koulutuksen aikaisemmin käyneet sekä muun kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen käyneet Valvira:n rekisteröimät psykoterapeutit. Varsinaiset jäsenet voivat laittaa tietonsa yhdistyksen ylläpitämään terapeuttiluetteloon.

Varsinainen jäsen on oikeutettu osallistumaan äänioikeutettuna vuosikokoukseen ja hänellä on mahdollisuus myös asettua ehdolle tullakseen valituksi yhdistyksen hallitukseen.

2. KANNATTAJAJÄSEN

Kognitiivisesta psykoterapiasta kiinnostuneet henkilöt voivat hakea kannattajajäsenyyttä. Kiinnostuneisuutta voi olla esim. kognitiivinen kouluttautuminen, kognitiivisten työmenetelmien tai teorioiden käyttäminen omassa työssään.

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Yhdistys perii jäseniltään vuosikokouksen määrittelemän jäsenmaksun, joka on vuodena 2019 on 85 euroa. Jäsenmaksutuloilla yhdistys rahoittaa toimintansa.

MITEN HAEN JÄSENYYTTÄ?

Varsinaisksi jäseniksi haluavat lähettävät yhdistyksen jäsenvastaavalle vapaamuotoisen hakemuksen, johon liitetään todistukset (kopiot) suoritetusta kognitiivisesta psykoterapiakoulutuksesta ja Valviran/TEO:n rekisteröitymisestä. Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen, Luote Oy:n, EACBT:n ja SKY ry:n koulutuksen käyneet hakijat hyväksytään jäseniksi, muilta hakijoilta pyydetään koulutusohjelma ja hakemukset käsitellään hallituksessa tapauskohtaisesti. Hakemuksen tukena voi käyttää jäsenhakemuslomaketta.

Kannattajajäseneksi haluava lähettää vapaamuotoisen hakemuksen hallituksen jäsenvastaavalle osoitteeseen jasenhakemukset@kognitiivinenpsykoterapia.fi 

Jäsenmaksun suuruus määritetään aina vuosikokouksessa seuraavalle vuodelle.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat samansuuruisen jäsenmaksun.

Eläkkeellä, pitkällä sairaslomalla, työttömänä, äitiyslomalla tai muussa vastaavassa tilanteessa olevat jäsenet voivat pyynnöstä saada jäsenmaksuun 50 % alennuksen. Pyyntö tulee esittää yhdistyksen hallitukselta yhdistyksen sihteerin tai hallituksen jäsenvastaavan välityksellä.

Jäsenmaksu on suoritettava ennen kunkin kalenterivuoden loppua. Voit myös tutustua jäsenmaksuun tästä linkistä

Jäsenen katsotaan kuuluvan yhdistykseen niin kauan kunnes hän kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, tai mikäli jäsen erotetaan tai hän kuolee.  Tämä koskee myös kannattajajäseniä.