Verkkolehti

Kehitämme verkkolehteä!

Vuoden 2020 verkkolehti luettavissa tästä!

Löydät arkistoidut artikkelit aiheittan alta:

Työuupumus

Metakognitiivinen psykoterapia

Mindfulness

Minuus

Pariterapia

Psykoosit, harhat

Psykoterapian menetelmät

Skeematerapia

Syömishäiriöt

Aggressio, viha

Epävakaa persoonallisuus

Lasten ja nuorten psykoterapia

Masennus

Muut aihealueet:

 

 

Lopputyöartikkelit:

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkolehti vuosikerroittain

 

Artikkelit ovat pdf-muodossa. Lataa Adobe Reader osoitteesta http://get.adobe.com/fi/reader/

 

Kirjoitusohjeet (lataa ohjeet PDF-tiedostona)

Kognitiivinen psykoterapia -lehti on Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen verkkolehti, joka julkaisee artikkeleita, tutkimusselosteita, katsauksia ja muita kirjoituksia kognitiivisen psykoterapian alueelta.

Artikkelit annetaan pääsääntöisesti asiantuntijan arvioitavaksi. Hänellä on mahdollisuus esittää kirjoitukseen muutoksia, jotka kirjoittajan edellytetään tekevän. Teksti lähetetään sähköisenä tiedostona päätoimittajalle. Mukaan on liitettävä kirjoittajan nimi, arvo, ammatti ja työpaikka.

Lehden julkaisija Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry pidättää oikeuden julkaistuihin kirjoituksiin. Poikkeustapauksissa sovitaan kirjallisesti erikseen. Epäselvissä kysymyksissä yhteyttä voi ottaa päätoimittajaan. Käsikirjoituksen osalta on huomioitava seuraavaa:

Yleistä

- suosituspituus 15-30 liuskaa (koko A4)

- käsikirjoitukseen tulee liittää tiivistelmä, jonka maksimipituus on 1500 merkkiä

- kirjoittajia pyydetään välttämään turhia sivistyssanoja ja lainasanoja muista kielistä.

Tekniset yksityiskohdat

- riviväli 1,5,  kirjasimena Times New Roman koko 12, marginaalit: 2,5 cm

- kappaleen jälkeen 6 pt, kappaleen tasaus. Älä laita ylimääräisiä rivejä kappaleiden väliin.

- tiedostomuoto .doc tai .rft - tiedoston nimen tulee olla sukunimesi.

Otsikot

- pääotsikoissa korkeintaan viisi sanaa

- otsikot alkavat vasemmasta reunasta, ylä- ja väliotsikoita ei numeroida.

- yläotsikot (yleensä menetelmä, tulokset, pohdinta) erotetaan muusta tekstistä lihavoimalla.

- väliotsikot erotetaan kursivoimalla.

Lainaukset potilailta ja terapeutilta

- transkriptiot terapiaistunnoista tai haastatteluista merkitään käsikirjoituksessa lainausmerkeillä. Itse lehteen sisennykset tekee lehden taittaja

.- suorat lainaukset potilaalta merkitään kursiivilla, kursiivin käyttöä tekstissä tulee muuten välttää.

- terapiatranskriptioiden ja suorien lainausten potilaalta loppuun merkitään kuinka monennesta istunnosta on kyse tällä tavalla: (Istunto 2).

Kuvaajat ja taulukot

- taulukot ja kuvaajat numeroidaan ja otsikon perään tulee piste.

- värien käyttö on suositeltavaa, mutta kannattaa kokeilla onko teksti luettavissa myös mustavalkoprintterillä tulostettaessa.

- kuvaajien tulee olla kuvamuodossa (.jpg, .png tms) erillisenä liitteenä niin, että niiden sijainti on merkitty selkeästi artikkeliin.

Kirjallisuusviitteet tehdään APA:n ohjeiden mukaan.

Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2003). Schema Therapy. New York: Guilford.

Kajaste, S. (2001). Unihäiriöt. Teoksessa S.Kähkönen, I.Karila & N.Holmberg (toim.), Kognitiivinen psykoterapia (s. 261-273). Helsinki: Duodecim.

Greenberg, L.S. (2002). Integrating an Emotion-Focused Approach to Treatment Into Psychotherapy Integration. Journal of Psychotherapy Integration, 12, 154-189.